Tag: พม.

พม. สานพลังประชารัฐ จับมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์”

วันนี้ (5 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

Read More

สค. พม. เปิดให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ มุ่งเผยแพร่ความสำเร็จของกลไกการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

วันนี้ (4 มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายเลิศปัญญา...

Read More

ปลัด พม. เปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (3 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวโครงการรณรงค์ “สุขสงกรานต์ งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ”เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ในกรอบ เคารพสิทธิส่วนตัว ให้เกียรติ ไม่ฉวยโอกาส และปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (7 เม.ย. 60) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...

Read More
Loading

Recent Posts