Tag: พม.

อธิบดี สค. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นครอบครัว เป็นของขวัญปีใหม่ 2561

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...

Read More

พม. ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี และ สสส. แถลงข่าวจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์”

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

Read More

พม. สานพลังประชารัฐ จับมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์”

วันนี้ (5 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

Read More

สค. พม. เปิดให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ มุ่งเผยแพร่ความสำเร็จของกลไกการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

วันนี้ (4 มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายเลิศปัญญา...

Read More

ปลัด พม. เปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (3 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More

พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวโครงการรณรงค์ “สุขสงกรานต์ งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ”เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ในกรอบ เคารพสิทธิส่วนตัว ให้เกียรติ ไม่ฉวยโอกาส และปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (7 เม.ย. 60) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...

Read More
Loading

Recent Posts