งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่ 7 การรวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 บริษัท โดยมีการคัดสรรสินค้าคุณภาพ ทั้งโรงงานผู้ผลิตจากไทยและจีน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้าของผู้ผลิต

นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาด และธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าว งานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าการค้าไทย-จีน โดยในปีนี้ประมาณการณ์ไว้มูลค่าการค้าไทย-จีน ซึ่งปัจจุบันจีนเป็นกลุ่มที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยคาดว่างานนี้ที่จัดมาแล้วต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จะสามารถดึงให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ยาจีนและยาสมุนไพรจีน, อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิคส์, อุปกรณ์การก่อสร้าง, เครื่องจักรกลการเกษตร, อุปกรณ์ทางการเกษตร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, อะไหล่เครื่องยนต์และจักรยานยนต์, สิ่งทอ , อาหาร แปรรูป เป็นต้น

น.ส.กนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) กล่าว งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 7 จัดโดยสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดการว่าจะมีเงินสะพัดในงาน 90 ล้านบาท

น.ส.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าว เป็นการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถขยายสินค้าไทยในตลาดจีนมา มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้มีผู้ประกอบการไทยที่ส่วนใหญ่ส่งออกไปจีนกว่า 100 บริษัท และมีผู้ประกอบการจีน จาก 13 มณฑล นำสินค้ามาแสดงที่จะมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค,สินค้าทางการเกษตร, เครื่องจักรกล, อาหาร และเทคโนโลยี คาดว่าจะมีนักธุรกิจจีนจากหลายมณฑลประมาณ 1,000 ราย เดินทางมาเพื่อเลือกซื้อสินค้า พร้อมเจราจาธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจไทยและจีน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและทัศนคติต่อกัน เพื่อส่งเสริมการค้าและเปิด โอกาสทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจการไทยและจีน ในการขยายตลาดการค้าสู่ตลาดอาเซียนต่อไป