Author: Admin

เปิดตัวโครงการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT)

ครั้งแรกของประเทศไทยในการก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand...

Read More

ททท. จัดโครงการ Air-mazing Thailand: The Amazing Airline FAM Trip ผลักดันสายการบินในและต่างประเทศขยายเส้นทางสู่พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ในไทย พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Aviation Hub

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการบิน จัดโครงการ Air-mazing...

Read More

กรมการพัฒนาชุมชน ชวนเช็คอิน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “อินท้องถิ่น in นวัตวิถี”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ Local Alike (โลเคิล อไลค์) บริษัทที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม...

Read More

Recent Posts

Author: Admin