Author: Admin

ฟื้นฟูรุดหน้า การบินไทยรุกยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการสร้างความเชื่อมั่นรับธุรกิจการบินฟื้นตัว รายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลสภาพคล่องสูงสุดในรอบ 24 เดือน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)...

Read More

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือเครือข่ายจัดงาน Thai Herbs in daily life 2022 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน Thai Herbs in daily life 2022...

Read More

“กรมการพัฒนาชุมชน” ร่วมกับ “Local Alike” พัฒนา 20 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ “Hotown” การท่องเที่ยวมิติใหม่เพื่อความยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ Local Alike (โลเคิล อไลค์) บริษัทที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม...

Read More

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จัดงาน “The Color of Durian & Eastern fruits” ยกขบวนผลไม้อัตลักษณ์อันดับหนึ่งจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก เก็บสดจากมือชาวสวน …ชวนผู้บริโภคอิ่มอร่อยสุดคุ้มใจกลางเมือง 11 – 15 พ.ค. 65

เทศกาลแห่งผลไม้ภาคตะวันออกเดินทางจากสวนผลไม้ส่งตรงสู่ใจกลางเมืองแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร...

Read More

Recent Posts

Author: Admin