การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด เจ้าของแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” ผู้ให้บริการ Loyalty Platform แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเป้าหมายครอบครัวคนรุ่นใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหลากหลายกลุ่ม และกลุ่มเป้าหมายที่ ททท. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้คือ กลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุ 25-50 ปี (และบุตร) ภายใต้กลยุทธ์ที่ต้องการขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ซึ่งทาง ททท.และ “UTU (ยูทู)” ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

คุณวิบูลย์  นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ซึ่งปัจจุบันกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ มีไลฟ์สไตล์ชอบเทคโนโลยี ความทันสมัย ชื่นชอบการการเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัว  และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง รวมทั้งมีพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนของกลุ่มเป้าหมาย จึงดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิประโยชน์ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกสำหรับกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ ในแอพพลิเคชั่นยูทู UTU เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวครอบครัวคนรุ่นใหม่ได้ออกเดินทางท่องเที่ยว เกิดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

สำหรับโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)” ททท. ได้ร่วมมือกับ บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ Loyalty Platform เจ้าของแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” โดยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเป็น Edu-tourism ท่องเที่ยว เพื่อให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และในครั้งนี้เรามุ่งเน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกมีสินค้าทางการท่องเที่ยวมากมาย เหมาะสมกับกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะลูก เพราะการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการเรียนรู้ไม่รู้จบ โดยเฉพาะปัจจุบันครอบครัวคนรุ่นใหม่ ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการทักษะการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมชาติ พืช สัตว์ ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างประโยชน์และพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ดังนี้

  1. การเสริมพัฒนาการเด็ก จากการเรียนรู้ธรรมชาติ ไม่ว่าจากการมอง สัมผัส และได้ทดลองจริงในกิจกรรมต่างๆ
  2. เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากที่บ้าน หรือที่โรงเรียน ซึ่งเกิดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
  3. ทำให้พ่อ แม่ ลูก ได้ใช้เวลาแห่งความสุข และส่งมอบความอบอุ่นร่วมกัน สร้างโอกาสให้ได้ดูแลและสั่งสอนลูก เกิดความผูกพันระหว่างครอบครัวมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างครอบครัวที่แข็งแรงและจะส่งผลต่อสังคมที่ดีในอนาคตอีกด้วย
  4. การได้มีโอกาสสร้างความทรงจำที่ดีผ่านการบันทึกภาพ วีดีโอ ในช่วงที่มีความสุขในครอบครัวผ่านการท่องเที่ยวได้
  5. ประสบการณ์ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน เช่น การปลูกผัก เก็บไข่ ทำอาหาร และทดสอบพลังด้วยเครื่องเล่นหลายรูปแบบใน Theme park รวมทั้งได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชาติ ผ่านแหล่งโบราณสถานต่างๆ เป็นต้น
  6. ลูกๆ ได้มีโอกาสพบปะผู้คนที่มีความหลากหลายในสังคม ทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสปรับตัวเรียนรู้ และผ่านการสอนจากพ่อแม่

ที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงประโยชน์บางส่วนที่ยกตัวอย่างมาให้เห็น ซึ่งสำหรับบางครอบครัวน่าจะได้ประโยชน์อื่นๆ มากกว่านี้อย่างแน่นอน

ด้าน คุณสุรังคนา สุรไพฑูรย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท รีวอร์ด พาร์ตเนอร์จำกัด กล่าวว่าโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)” มุ่งหวังให้ นักท่องเที่ยวครอบครัวคนรุ่นใหม่ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมสนามกอล์ฟภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวภาคตะวันออก สมาคมสปาภาคตะวันออก ตลอดจนสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกธนาคาร และผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต/เครดิตของธนาคารต่างๆ ร่วมรับส่วนลดพิเศษ และคะแนนสะสมเพิ่มทันที่ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” อาทิ

รับคะแนนพิเศษจาก UTU 20 คะแนน เมื่อดูวิดีโอ a Millennial Family with kids campaign ผ่านทาง application UTU

รับคะแนน UTU 500 คะแนน  เมื่อถ่ายรูป ณ ชุมชน ลงใน FB ของท่าน พร้อมท่าน #MillennialsUTU Thailand

รางวัลพิเศษจาก UTU

ต่อที่ 1 สมาชิก UTU ที่มียอดใช้จ่ายใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สูงสุด 10 ท่าน ในแต่ละเดือน รับรางวัลพิเศษมูลค่ารางวัลละ 300 บาท รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล

ต่อที่ 2 สำหรับผู้ใช้จ่ายสูงสุดจากทั้ง5  เดือน เป็นห้องพักจำนวน 3 วัน 2 คืน (จำนวน 1 ห้อง) มูลค่าประมาณ 16,000 บาท

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับส่วนลด เพิ่มคะแนนสะสมพิเศษและสิทธิต่างๆ มากมาย ผ่าน แอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” แล้ว นอกจากนี้ทางร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะได้ฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อต่างๆ ที่ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายครอบครัวคนรุ่นใหม่เกิดการใช้จ่ายในภูมิภาคภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennial Family เข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออก ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงดำเนินโครงการได้ไม่น้อยกว่า 500,000 คน/ครั้ง และเป็นการช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมายสำหรับกลุ่มครอบครัวขยายตัวมากขึ้น