คุณชาตสุธา ไกวัลนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปด้านงานขาย โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประเภทห้องประชุม จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ ในงานสัมมนา “MICE Standard day 2019” ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ