โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและจังหวัดนครปฐม จัดงานวิ่งมาราธอนข้ามแม่น้ำท่าจีน KING’S COLLEGE MARATHON 2018 ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกว่า 5,000 คน

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาครัฐและเอกชน จัดวิ่งมาราธอนข้ามแม่น้ำท่าจีน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคี นักวิ่งทั้งนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและนักวิ่งชาวไทยกับต่างชาติที่สมัครเข้าร่วมกว่า 5,000 คน  โดยงานวิ่งนี้ได้รับเกียรติจากนายอักษร  แสนใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายยงยุทธ  สวนทอง นายอำเภอสามพราน, พันตำรวจเอกจักรกฤษณ์  คุ้มรอบ รองผู้บังคับการ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, พันตำรวจตรีจิรากร  อารีย์รัตนะนคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ DSI และเลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ตลอดจนภาคเอกชน และนักวิ่งคนดัง ป๊อก นายอิทธิพล สมุทรทอง, นายชำนาญ  วงศ์บุญชู เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างคึกคัก

 

นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าในนาม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ อาทิเช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท้องถิ่นทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางวิ่ง รวมถึงภาคเอกชนและชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นเจ้าภาพที่ดีและสนับสนุนงาน KING’S COLLEGE MARATHON 2018 ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก     สำหรับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ได้จัดงานวิ่งมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอนต่อเนื่องเป็นปีที่16 ปีนี้นับเป็นปีแรกที่เราก้าวขึ้นมาจัดวิ่งมาราธอนด้วย อย่างไรก็ตาม เรามีความตั้งใจให้เป็นงานวิ่งมาราธอนประจำจังหวัด และจะพัฒนาการจัดงานให้ก้าวสู่งานวิ่งระดับประเทศในปีต่อๆไป โดยมุ่งหวังให้เป็นงานที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยนักวิ่งทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศจังหวัดที่เป็นอู่อารยธรรมทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังได้วิ่งผ่านลุ่มแม่น้ำท่าจีน และดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมอันขึ้นชื่อของอำเภอสามพราน  KING’S COLLEGE MARATHON 2018 ประกอบด้วยการแข่งขัน 4 ประเภทโดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 364,000 บาท ได้แก่ ระยะมาราธอน 42 กิโลเมตร แบ่งอายุการแข่งขันชายและหญิงดังนี้ อายุ 19-30 ปี, 31 – 40 ปี, 41- 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป เงินรางวัลระยะ 42 กิโลเมตร มูลค่ารวม 184,000 บาท ได้แก่ อันดับที่1 เงินรางวัล 10,000 บาท ชาย/หญิง ของแต่ละรุ่น, อันดับที่2 เงินรางวัล 8,000 บาท ชาย/หญิง ของแต่ละรุ่น, อันดับที่3 เงินรางวัล 5,000 บาท ชาย/หญิง ของแต่ละรุ่น สำหรับระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร เงินรางวัลมูลค่ารวม 184,000 บาท, ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร เงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท และระยะ FUN RUN 5 กิโลเมตร จะได้รับโล่รางวัล โดยแบ่งอายุการแข่งขันชายและหญิงดังนี้ ต่ำกว่า 18 ปี, 19–30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ผู้สมัครวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึกและ Goody Bag ตลอดจนบริการอาหาร น้ำดื่มรับรองนักวิ่งทุกท่าน

สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรม “KING’S COLLEGE MARATHON 2018” ในครั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันและกิจกรรมครั้งต่อไปที่ Facebook page : KC MARATHON 2018