จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอภูเขียวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา จัดงานยิ่งใหญ่ “เทศกาลสงกรานต์ชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทั่วจังหวัดชัยภูมิ

เริ่มต้นกับ “งานวัฒนธรรมคอนสวรรค์ และประเพณีแห่น้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่ง มิ่งเมืองกาหลง โฮมบุญฮดสรงองค์พระสีศิลาแลง(พระใหญ่ทวารวดี)” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองโบราณนครกาหลง บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เป็นขบวนแห่และถวายผ้าอังสะและเครื่องสักการะพระใหญ่ และที่พลาดไม่ได้ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. พิธีเชิญน้ำริมคูเมืองพระอุปคุต และขบวนแห่นำน้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่งมิ่งเมืองกาหลงเพื่อมาสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเปลี่ยนผ้าอังสะและเครื่องบูชาเพื่อไปสักการะผลัดเปลี่ยนให้กับองค์พระใหญ่ชัยภูมิ , การสรงน้ำจตุรภพ, การแสดงทางวัฒนธรรมประกอบแสง เสียง ชื่อ “พุทธปัญญาวิชชาลัย สรงน้ำพระใหญ่ทวารวดีศรีนครกาหลง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการจัดงานพระใหญ่ โทร. ๐๘ ๔๔๓๑ ๔๙๙๐, ๐๘ ๖๐๒๗ ๖๒๗๓ นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสงกรานต์ที่ไม่ควรพลาด อาทิ งานสรงน้ำพระธาตุหนองสามหมื่น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ รวมไปถึง สงกรานต์ปีใหม่ไทย เล่นน้ำสุขใจในตาดโตน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ เป็นต้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ๒๑๐๒ – ๒๑๐๔ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

www.tourismthailand.org/chaiyaphum E – Mail : [email protected] Facebook Fan Page: ททท.สำนักงานนครราชสีมา