บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขนส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง สำหรับนำไปแจกจ่าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ การบินไทยช่วยขนส่งชุดป้องกันร่างกาย และถุงมือยาง รวมกว่า 2,000 กิโลกรัม ณ คาร์โก้ การบินไทย สุวรรณภูมิ