สายการบินไทยสมายล์ มอบสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารให้กับบุคลากรการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ที่ทุ่มเทและเสียสละในการต่อสู้สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบส่วนลด 10% สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด (Smile Class) และส่วนลด 20% สำหรับที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม (Smile PLUS)  สำหรับเส้นทางภายในประเทศ โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเดินทางตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ เช่น เอกสารหรือบัตรแสดงตัวพนักงาน เมื่อจองบัตรโดยสารและเคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

ทั้งนี้ ไทยสมายล์ ยึดมั่นมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูง ในการป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) จัดการนั่ง เเบบที่นั่งเว้นที่นั่ง  งดบริการอาหาร รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำอาหารเเละเครื่องดื่มขึ้นเครื่อง  นอกจากนี้ ผู้โดยสารและพนักงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกจุดบริการ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ Call Center โทร. 02-118-8888 และห้องจำหน่ายตั๋วสายการบินไทยสมายล์ Smile Service Center ทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด