กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2560 – พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)(ที่ 3 จากซ้าย) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 4 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารไปรษณีย์ไทย ร่วมเปิดตัว “พี่ตู้รู้ทุกเรื่อง” ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกินเที่ยวในท้องถิ่น เนื่องในโอกาสก้าวสู่ 15 ปี ไปรษณีย์ไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

คำบรรยายภาพจากซ้าย
1. นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2. ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
3. พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
4. นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
5. นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6. นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
7. นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด