ณภัทร ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ให้เกียรติเป็นประธานเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรค้นหาเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิต โดย บุษยา สุพรรณกูล วิทยากร โครงการ Happy Life Happy Thailand เป็นผู้บรรยาย และ หลักสูตรมาตรฐานการทำงานและบริการระดับ 5 ดาว  โดยมี ปรียานุช รักษาสุวรรณ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เป็นผู้จัดอบรม ณ ห้องธารารมย์ เพื่อให้แง่คิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในครั้งนี้­­