มณีนาฎ ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ และ ณภัทร ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จัดงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องอาหารเบอร์ดี้ แอนด์ คอร์ทยาร์ด ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นเป็นกันเองและแขกที่เข้ามาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง