“เทอร์มินอล 21 โคราช” ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ จัดงานแถลงข่าว “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2017” : นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช (ที่ 3จากซ้าย) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ จังหวัดนครราชสีมา และพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2017” ครั้งที่ 6 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย    โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 4  จากซ้าย)เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายศานิต   นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟผ. (ที่ 6  จากซ้าย) มาร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช วันนี้

ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา

  1. นายอนันต์  สินธุรักษ์                               อธิบดีอัยการภาค3 นักวิ่งมาราธอน
  2. นายเฉลิมชัย   รุจิวรารัตน์                        รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  3. นางปพิชญา   ณ นครพนม                       ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช
  4. นายจรัสชัย   โชคเรืองสกุล                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  5. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์   สุวรรณฉวี          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  6. นายศานิต  นิยมาคม                                 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟผ.
  7. นายชำนาญ   วงศ์บุญชู                            นักวิ่งมาราธอนแนวหน้าประเทศไทย