กรุงเทพฯ 29 ธันวาคม 2560 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศความพร้อมรองรับปริมาณงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อไม่ให้มีสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ตกค้างหรือล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ปฏิบัติงาน บุคลากร ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ และการควบคุมคุณภาพ รองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นและให้การบริการเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อการส่งต่อและนำจ่ายเป็นไปอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว พร้อมกันนี้ ได้คาดการณ์ว่า ในปีนี้จะมีสิ่งของที่ประชาชนฝากส่งผ่านระบบไปรษณีย์ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 256015 มกราคม 2561 เข้ามากว่า 8 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาถึง 8.85 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 22 ล้านชิ้น นอกจากนี้ การส่ง ส.ค.ส. และจดหมายอวยพรปีใหม่ได้รับความนิยมน้อยลงจึงทำให้ปริมาณงานไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาลดลง 10 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี 2560 ที่ผ่านมา

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยหลักต่างๆ อาทิ สถานที่ปฏิบัติงาน บุคลากร ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ และการควบคุมคุณภาพ เพื่อไม่ให้มีสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ของประชาชนตกค้างหรือล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังคนปฏิบัติงาน มีการวางแผนเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นและให้การบริการเป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปรษณีย์ภายในศูนย์ไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ เพื่อให้การส่งต่อและนำจ่ายเป็นไปอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่มีปริมาณงานตกค้าง/ล่าช้า รวมทั้งมีการควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพระบบงานไปรษณีย์ อุปกรณ์ปฏิบัติงาน อย่างรัดกุมเพื่อให้การให้บริการคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสมร กล่าวเพิ่มเติม กรณีผู้ใช้บริการต้องการฝากส่งสิ่งของในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ไปรษณีย์ไทย ได้เปิดจุดให้บริการกว่า 55 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ภายในท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า และสถานีบริการน้ำมัน เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง เดอะสตรีท รัชดา ซีคอนสแควร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บิ๊กซีลพบุรี เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์กาดสวนแก้ว สถานีบริการน้ำมัน ปตท.รามอินทรา กม.11 ปตท.ราชพฤกษ์ 3 ปตท.บัวทองเคหะ เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับ ปริมาณงานที่ผู้ใช้บริการฝากส่งเข้าสู่ระบบไปรษณีย์ ปี 2560 ในช่วงเวลาปกติ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนรวมกว่า 2,700 ล้านชิ้น แต่สำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 ระหว่าง 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 คาดการณ์ว่าปริมาณงานที่เข้าสู่ระบบไปรษณีย์ รวมกว่า 282 ล้านชิ้น หรือเฉลี่ยประมาณ 8 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งจะสูงกว่าปริมาณงานในปี 2560ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 8.85 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 22 ล้านชิ้น โดยมีอัตราเติบโตมาจากความนิยมในการฝากส่งของขวัญปีใหม่ด้วยบริการไปรษณีย์ที่มีหลักฐาน อาทิ ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เป็นต้น ในขณะที่การส่ง ส.ค.ส. และจดหมายอวยพรปีใหม่ได้รับความนิยมน้อยลงจึงทำให้ปริมาณงานไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาลดลง 10 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี 2560 ที่ผ่านมา นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือ THP call center 1545