กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2560 – นางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนกลาง) นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัวตราไปรษณียากร ชุด ‘250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช’ เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณวีรกษัตริย์แห่งประวัติศาสตร์ไทย ผ่านภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าออกศึกพร้อมสี่ทหารคู่พระทัย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เจริญกรุง กรุงเทพฯ

คำอธิบายภาพจากซ้าย

  1. นางปริษา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการตลาด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  2. พ.อ.อ.สุรศาสตร์ วิเศษลา ผู้แทนจากหอจดหมายเหตุโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางเดื่อ จ.พระนครศรีอยุธยา
  3. พญ.คุณหญิง นงนุช ศิริเดช รองประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
  4. นางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  5. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
  6. พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  7. ผอ.ดวงเดือน สดแสงจันทร์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี