เมื่อเร็วๆนี้ คุณภาคิน พลอยภิชา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา พร้อมคณะครูจากโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา รับมอบใบอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพร้อมรับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากคุณรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ในสาขาพนักงานนวดไทย และสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 และโรงเรียนไทยโอเอซิสสปาเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหัตถบำบัด  ตั้งแต่บัดนี้ –  28 พฤษภาคม 2560  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-920188