สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฉลองครบรอบ 60 ปี เชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆ หนูๆ เที่ยวงานวันเด็ก “Kids Dee Day 2020” ภายใต้แนวคิด “สจล. สร้างสรรค์เด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ภายในงานพบกับกิจกรรมเสริมทักษะจากคณะต่างๆ รวมถึงของรางวัลมากมาย พร้อมเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 4-12  ปี เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก” (Kids University by KMITL) กิจกรรมเสริมศักยภาพเด็กในการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th, www.facebook.com/kidsUniversitybyKMITL 
และโทรศัพท์ 02-329-8220