บัตรโดยสารราคาประหยัดบนสายการบินพรีเมี่ยม

บัตรโดยสารประเภท Economy Light Fare มีให้บริการแล้วในเส้นทางบินระหว่างทวีปบนเที่ยวบินของสายการบินออสเตรียน สายการบินลุฟท์ฮันซ่า และสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ ผู้โดยสารสามารถทำการจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บัตรโดยสารประเภท Economy Light Fare เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสารที่คำนึงถึงราคาที่คุ้มค่า เดินทางพร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น และไม่ต้องการความยืดหยุ่นของบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีความประสงค์เดินทางพร้อมสัมภาระที่ต้องการโหลด สามารถทำการจองน้ำหนักสัมภาระได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการระหว่างเที่ยวบินยังคงไม่มีค่าใช้จ่ายตามปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย

บัตรโดยสารประเภทใหม่นี้สามารถจองผ่าน austrian.com, lh.com และ swiss.com หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ซึ่งเป็นอัตราค่าโดยสารสำหรับการจองตรง (เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีในการกระจายสินค้าแบบใหม่Direct NDC API)