จังหวัดนครพนม จัดโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนครพนม กับกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนปีใหม่ Nakhon Phanom Winter Festival ประจำปี 2565 ตอน “สายลมแห่งความทรงจำ” นำเสนอช่วงเวลาแห่งความสุขริมฝั่งโขงอันงดงาม ชวนรับลมหนาว ชมแสงดาว แสงไฟ รับพรปีใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณลานกินลมชมวิวว ถนนคนเดิน เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โดยมี พ.ต.อ.จุลฤทธิ์ จุลกะ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นายประหยัด รูปคม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสุริยันต์ โสรินทร์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม นายธนพัต ทีฆธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าวฯ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนปีใหม่ Nakhon Phanom Winter Festival ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาวและบูรณาการการจัดงานร่วมกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จังหวัดนครพนมร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมและองค์กรทุกภาคส่วน ซึ่งกำหนดจัดงาน Nakhon Phanom Winter Festival ตอน “สายลมแห่งความทรงจำ” ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาว และบูรณาการจัดงานร่วมกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เพื่อยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีจุดเด่นในการพัฒนาเมืองนครพนม คือ การพัฒนาอนุรักษ์เมืองเก่าในเขตเมืองนครพนม เช่น ย่านหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ถนนคนเดินนครพนม, การพัฒนาเมืองใหม่ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับการจัดงาน “นครพนม WINTER FESTIVAL 2022 ตอน สายลมแห่งความทรงจำ” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม – 2 มกราคม 2565 แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง หมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า

โซนที่ 2 บริเวณถนนคนเดิน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช

โซนที่ 3 บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า – บริเวณหน้า ททท. สำนักงานนครพนม

ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือ อุโมงค์ไฟแสงสี ความยาว 100 เมตร และจุดเช็คอิน การประกวดจินตลีลา การประกวดการออกแบบและเดินแบบ “ผ้ามุกนครพนม ผ้าย้อมสมุนไพร และย้อมไม้มงคล และผ้าลายขอพระราชทาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร ของดี 12 อำเภอ และสินค้าราคาประหยัด บริเวณบ้านชนเผ่า และบริเวณริมฟุตบาทตรงข้ามหน้าวัดพระอินทร์แปลงฝั่งโขง กิจกรรมส่งเสริมงานวันรวมชนเผ่าไทนคร เพื่อการท่องเที่ยว 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ พิธีเปิดงาน วันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ในวันที่ 29 ธันวาคม การแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การจำหน่ายอาหารถิ่น สินค้าทางการท่องเที่ยว 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การจำหน่าย “ข้าวจี่ชนเผ่า” ของแต่ละชนเผ่า

นอกจากการเที่ยวชมภายในงานแล้ว จังหวัดนครพนม ยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เหมาะแก่การเข้ามากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล อาทิ “พญานาคศรีสัตตนาคราช” สัญลักษณ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานริมโขง รวมทั้งพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 8 แห่ง ซึ่งอยู่ในหลายอำเภอ นอกจากนั้นยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันสวยงาม ศูนย์รวมความศรัทธาตามความเชื่อทางศาสนาต่าง ๆ พร้อมทั้งวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ เหมาะแก่การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

สำหรับสภาพอากาศของจังหวัดนครพนมในช่วงนี้อยู่ในฤดูหนาว กลางวันมีอากาศเย็นสบาย ส่วนกลางคืนมีอากาศหนาวถึงหนาวมากในช่วงดึก นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจึงควรเตรียมความพร้อมในการรับลมหนาว เพื่อซึมซับช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจำได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้จังหวัดนครพนม มีความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงาน “นครพนม WINTER FESTIVAL 2022 ตอน สายลมแห่งความทรงจำ” ภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด