จังหวัดนครสวรรค์ หลายคนรู้จักกันในนาม “เมืองปากน้ำโพ” เป็นที่บรรจบของแม่น้ำที่สำคัญทั้ง 4 สายคือ แม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน เป็นจุดเริ่มต้น ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสมัยกรุงสุโขทัย ดังปรากฏหลักฐานจากประวัติศาสตร์โบราณสถานอีกทั้งยังเป็นเมืองที่รวมผู้คนหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งคนภาคกลาง ภาคอีสาน และชาวจีนโพ้นทะเล ก่อเกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมาสัมผัส

ด้วยวิสัยทัศน์ของนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร กล่าวว่า จากการที่เคยรับผิดชอบและดูแลสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วหลายจังหวัด ทำให้มีมุมมองด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย จึงจัดโครงการ “เที่ยวเมืองสี่แคว แลเมืองสระหลวง”

ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ จะทำให้นครสวรรค์ไม่เป็นเมืองผ่านอีกต่อไป เป็นสวรรค์แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดและต้องไปสัมผัส จากทางด้านศักยภาพของการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ที่สูง อันประกอบไปด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งทางด้านที่พัก บริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่ภาคเหนือ

ทาง ททท.นครสวรรค์ โดยการนำของนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกันเปิดมุมมองใหม่นครสวรรค์ทำให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสวรรค์แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว และไม่เป็นเมืองผ่านอีกต่อไป โดยชูความโดดเด่นของนครสวรรค์ จนต้องเรียกว่า “เที่ยวนครสวรรค์ครั้งใหม่ ไฉไลกว่าเดิม” ด้วยศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบึงบอระเพ็ด ทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งปอเทือง ฯลฯ รวมทั้งความงดงามทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ชุมชนไทยมอญที่หมู่บ้านมอญ ชุมชนเกยไชยเหนือที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำน้ำตาลโตนด ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์ และหมู่บ้านจันเสน นครโบราณสมัยทวารวดีในอดีตตอนต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี ทุกสิ่งที่กล่าวมาจะทำให้จังหวัดนครสวรรค์มีความไฉไล เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมชมชอบ ต้องไปสัมผัส และต้องกล่าวถึง จึงทำให้นครสวรรค์ไม่เป็นเมืองผ่านอีกต่อไป

และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 เป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวนครสวรรค์ นครสวรรค์จะสวยงามและน่าเที่ยวเป็นพิเศษ เนื่องจากมีดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งปอเทือง บานสวยงามตลอดเดือน และดอกบัวนานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกบัวแดงบานสะพรั่งพร้อมรับนักท่องเที่ยว ททท.นครสวรรค์ จึง “เปิดมุมมองใหม่นครสวรรค์ ด้วยการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ อาทิ ท่องบึง ชมบัว ดูนกนครสวรรค์สวรรค์ของนักดูนกในบึงบอระเพ็ด, ท่องเที่ยวธรรมชาตินครสวรรค์สีสันพรรณไม้เหลืองอร่าม ยามหน้าหนาว สัมผัสสีสันพรรณไม้ทุ่งปอเทืองและทานตะวัน, ท่องเที่ยววิถีชุมชนนครสวรรค์เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ อู่ปลา เมืองท่าปากน้ำโพ อาทิ ชุมชนไทยมอญ ชุมชนเกยไชยเหนือ หมู่บ้านจันเสน และเส้นทางท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พุทธอุทยานนครสวรรค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ หลวงพ่อทอง วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) และหลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ ฯลฯ

ส่วนที่ อบต.เขาชนกัน ก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เที่ยว ชิม ชมกับงาน แม่วงก์ เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 แง๊ะ” ในระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณตลาดสี่แยกเขาชนกัน เปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอแม่วงก์ ในมิติท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรม แบบผสมผสานมีผลิตภัณฑ์ของดีและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810 E-mail : [email protected], www.tourismnakhonsawan.org

Facebook : Nakhonsawan.Phichit  Line : @tatsawanphichit