ณ สัทธา อุทยานไทย  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานแห่งการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บนพื้นที่ 42 ไร่ ภายใต้แนวคิด “เพราะ…สาระความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนและตำรา   เพราะ…ความสุขสงบไม่ได้มีเพียงในวัดวาอาราม” ที่สอดแทรกความศรัทธา ความรู้  คติธรรม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย ไว้อย่างลงตัว โดยการนำเสนอด้วยเทคนิคพิเศษในการจัดแสดงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ พร้อมเปิดตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการใน วันที่ 27 เดือนกรกฏาคม นี้ 

ณ สัทธา อุทยานไทย  ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทย พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนรักในความเป็นไทย ตลอดจนศึกษาชีวประวัติผู้มีชื่อเสียง คนดีของแผ่นดิน พระอริยสงฆ์ ในรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านไทย และประวัติศาสตร์พุทธศาสนา โดยภายในได้แบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่ มหาราชกษัตรา, ณ สัทธานุสรณ์, ณ สัทธาปฎิมา, ถ้ำพุทธชาดก, อริยสัทธา, สัทธาถิ่นเรือนไทย, ลานภิรมย์ และ ลานอวโลสัทธา ภายในโซนจัดแสดงใช้วิธีเล่าเรื่องโดย วิดิโอไกด์ และเทคนิคพิเศษอื่นๆ ได้แก่ Animation , Interactive Game , AR และ Photo Frame เช่น การ์ตูนสั้น, ภาพยนตร์สั้น, วีดีโอคลิป และภาพจำลองเสมือนจริง  ที่รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน “ณ สัทธา / NASATTA” ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ให้บริการอยู่ทั่วบริเวณโซนจัดแสดง และเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเรียนรู้ การชมในวิหารสุโขทัย  ถ้ำพุทธชาดก ทาง ณ สัทธา อุทยานไทย ได้ใช้สื่อ  Projector Mapping 270 องศา ในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เน้นการใช้ แสง สี เสียง อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บริการอื่นๆ มากมาย อาทิ ร้านอาหารรสสัทธา, ร้านไทยกาแฟ THAI-KAFE, ร้านบ้านสมุนไพร, อาคารห้องประชุมและจัดเลี้ยง และลานไท ณ สัทธา อีกทั้งยังมีบริการเช่าชุดไทยสำหรับผู้ที่สนใจ และบริการแพ็กเกจพื้นที่ถ่ายภาพ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้มาเยี่ยมชมทุกคน เพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่ทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์การเดินทางท่องโลกกว้างในรูปแบบใหม่ของคุณ


เกี่ยวกับ ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย เป็นสถานที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญทั้งผู้มีชื่อเสียง พระอริยสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ และอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากความศรัทธาทั้งในด้านแนวความคิด การทำงานที่มุ่งมั่น และการดำเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย ตามอย่างคติชาวพุทธ ส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนให้เยาวชนรักและศรัทธาในความเป็นไทย


วัน – เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.


เว็บไซต์: www.nasatta.com
Facebook : Nasatta.thai
Twitter : @nasatta_thai
Instagram : Nasatta_thai
Youtube Channel : NaSatta
โทรศัพท์: 032 – 383333