ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 เมือง 2 พระ ณ สมุทรปราการ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2562 โดยมีสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม
นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยขบวนรถยนต์แรลลี่ท่องเที่ยว 1 เมือง 2 พระ ณ สมุทรปราการ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ท่องเที่ยวต่างสถานที่ต่างที่สำคัญทั้งหมด 7 จุด อาทิ สถานตากอากาศบางปู อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย (หิชมเมือง) พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง องค์พระสมุทรเจดีย์  วัดสาขลา และบ้านขุนสมุทรจีน พร้อมกับร่วมกิจกรรม CSR เก็บขยะทะเลที่บ้านขุนสมุทรจีน
กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ให้ได้รับรู้และสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของแต่ละสถานที่ของจังหวัดที่มีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีดด้วย