มกริน พรหมโยธี (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช พร้อมด้วยวัชรินทร์ ชูเวช (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ เจนจิรา เต็มครามสุวรรณ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย และณรงค์ แซ่ว่อง (คนที่ 1 จากซ้าย) กุ๊กครัวไทยและจีน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมแคนทารี โคราช ในโอกาสที่โรงแรมฯ ได้รับรางวัล “โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” (Green Health Hotel) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมา