วันที่ 22 มีนาคม 2563

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในระดับสูงสุด หวังลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ และการแพร่กระจายในชุมชน พร้อมดูแลความปลอดภัยของชาวสิงคโปร์ และทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก โดยได้ออกมาตรการล่าสุดรวมทั้งเพิ่มคำแนะนำต่อผู้ที่เดินทางมายังสิงคโปร์ดังนี้

1.ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผู้เดินทางระยะสั้น (ไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศใดก็ตาม) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ และประเทศสิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าของเรือสำราญทุกประเภท

2.สำหรับผู้เดินทางที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว และตรวจสอบอาการของตน โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยได้ที่ https://www.visitsingapore.com/travel-guide-tips/travel-responsibly/ สำหรับการวางแผนการเดินทาง โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อประเทศ/ภูมิภาค และมาตการควบคุมเขตพรมแดน

ADVISORY ON COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)

22 March 2020
Since the start of the COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) outbreak, the Singapore Government has progressively implemented a series of measures to reduce the risk of imported cases and slow the transmission of the virus. As the situation has deteriorated globally, we have strengthened our measures accordingly to protect Singaporeans and do our part in the worldwide effort against COVID-19. To help guide visitors, this advisory provides a summary of the current measures.

1. From 23 March 2020, 2359 hours, all short-term visitors (from anywhere in the world) will not be allowed entry into Singapore, or to transit through Singapore. Singapore has also ceased port calls for all cruise vessels.

2. If you are in Singapore, you can do your part by practising good personal hygiene and monitoring your own health. More information about how to travel responsibly in Singapore can be found here: https://www.visitsingapore.com/travel-guide-
tips/travel-responsibly/. To help plan your travel, please visit MOH’s website (https://www.moh.gov.sg) regularly for the latest updates.

Annex
List of Countries/Regions and Border Control Measures