สายการบินไทยสมายล์ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางบินในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทางของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 1-24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเส้นทางบิน มีดังนี้

 • เชียงใหม่ – บินตรงทุกวัน เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบิน/วัน (เฉพาะวันศุกร์, อาทิตย์) 
 • เชียงราย – บินตรงทุกวัน
 • น่าน – 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)
 • เลย – งดให้บริการ
 • อุบลราชธานี – บินตรงทุกวัน
 • อุดรธานี – บินตรงทุกวัน
 • ขอนแก่น – บินตรงทุกวัน
 • นครพนม – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, เสาร์, อาทิตย์) 
 • สุราษฎร์ธานี – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, ศุกร์, อาทิตย์) 
 • นครศรีธรรมราช – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันอังคาร ,พฤหัสบดี, เสาร์) 
 • กระบี่ – 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์) 
 • ภูเก็ต – 2 เที่ยวบิน/วัน 
 • หาดใหญ่ – 2 เที่ยวบิน/วัน
 • นราธิวาส – 2 เที่ยวบิน/ สัปดาห์ (เฉพาะวันศุกร์, อาทิตย์) 

นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

สำรองที่นั่งวันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเดินทางภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองบัตรโดยสารได้ที่  www.thaismileair.com, Call Center 1181, 02-118-8888 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ทุกแห่ง