คุณวัลลภ กมลวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นำทีมผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าเดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ซึ่งจัดโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความพร้อมให้ทีมงานทุกคนได้รับภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการลูกค้าได้อย่างปลอดภัย หายห่วง