สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชม วิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน 7 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาจะหลวย อำเภอนาขุ่น อำเภอนำยืน อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง

เส้นทางแรกจัดการเปิดตัวโครงการใน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ฝายลำโดมใหญ่  ชุมชนบ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่เวลาา 08.00 – 13.00 น.ทั้งนี้ มีชุมชนเข้าร่วม เส้นทางเชิงนิเเวศวิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดงสว่าง ตำบลโนนสวรรค์  ชุมชมบ้านป่าก้าว  หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์  บ้านป่าก้าว  หมู่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์และชุมชนบ้านแก้งค้อ ตำบลพรสวรรค์

มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น

โชว์การละเล่นพื้นบ้านโดยชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน

โดยมีนายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในพิธี

พร้อมการแสดงมากมายหลากหลายจากชาวบ้าน

ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตจาก ก้อง ห้วยไร่ และร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง

กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี โทร. 045 344628