ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เอมิเรตส์ สกายคาร์โก (Emirates SkyCargo) ได้อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่จำเป็นและของใช้อื่น ๆ สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจทั่วโลกด้วยการเปิดให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้ากว่า 10,000 เที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในหกทวีป ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการดำเนินการตามกำหนดการเฉพาะกิจและการเช่าเหมาลำ

นายนะบิล สุลต่าน รองประธานอาวุโสส่วนงานขนส่งสินค้าของเอมิเตส์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขนส่งสินค้าของเราในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการรักษาค่านิยมหลักของเราในฐานะผู้อำนวยความสะดวกด้านการค้าและเศรษฐกิจระดับโลก เราได้ขยายเครือข่ายของเราไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 100 แห่ง ด้วยความถี่เที่ยวบินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนตลาดการผลิตที่สำคัญและตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเรายังคงมุ่งมั่นในการบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงและการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นจากจำนวนเที่ยวบินในรอบสามเดือนที่ผ่านมา

ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมา เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ได้ดำเนินการโดยเฉลี่ยมากกว่า 3,800 เที่ยวบินต่อเดือน ไปยังมากกว่า 100 จุดหมายปลายทางทั่วโลกซึ่งครอบคลุมประมาณ 37 ล้านกิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับการเดินทางไปดวงจันทร์และกลับกว่า 50 ครั้งเลยทีเดียว

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ได้เริ่มต้นจากการให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางเพียง 35 แห่ง ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 และได้ทำการขยายเครือข่ายไปยังจุดหมายปลายทางการขนส่งสินค้าอื่น ๆ กว่า 100 แห่งทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งเวชภัณฑ์ อาหาร และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากต้นทางถึงปลายทาง ทั้งนี้ เอมิเรตส์ สกายคาร์โก กำลังช่วยเชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ เข้ากับช่องทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเอื้อต่อการผลิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

สำหรับประเทศไทย เอมิเรตส์ สกายคาร์โก สนับสนุนการส่งออกโดยมีจุดหมายปลายทางไปยัง ดูไบ ฮ่องกง และซิดนีย์ พร้อมดำเนินการเที่ยวบินจากกรุงเทพ ไปยัง ดูไบ ทั้งหมด 8 เที่ยวต่อสัปดาห์ เที่ยวบินจากกรุงเทพ ไปยัง ฮ่องกง ทั้งหมด 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ และเร็ว ๆ นี้สามารถพบกับเที่ยวบินจากกรุงเทพ ไปยัง ซิดนีย์ สัปดาห์ละครั้ง เริ่มต้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

สินค้าและโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ส่งจากประเทศไทย ได้แก่ ผักผลไม้สดอาทิ เงาะ มังคุด แก้วมังกร และมะม่วง รวมไปถึงเครื่องเทศ สินค้าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายและตารางการบินของเอมิเรตส์ สกายคาร์โก สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.skycargo.com/services-alerts/

ท่านชีค อาห์เมด บิน ซาอีด อัลมักตูม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินและกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ กล่าวว่า ภายใต้คำสั่งของรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้ปกครองของมหานครดูไบ ท่านชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัลมักตูม เอมิเรตส์ภูมิใจที่ได้เป็นสายการบินชั้นนำในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่การเดินทางระหว่างประเทศ เราทราบดีว่าผู้คนเริ่มมีความประสงค์จะเดินทางหลังจากที่หลายประเทศประกาศเปิดพรมแดนอีกครั้งนึง แต่ก็ยังมองหาความยืดยุ่นในการเดินทางไปพร้อม ๆ กับความเชื่อมั่น