ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเสียงเตือนให้ทุกคนหยุดคิดเรื่องโรคติดเชื้อนี้ชั่วขณะ เพื่อมองย้อนถึงความสำคัญของธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่จัดตั้งโดยสหประชาชาติ ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ตามแนวคิด “ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” สายการบินเอมิเรตส์ ได้ตระหนักถึงบทบาทขององค์กรต่อระบบนิเวศของโลก และดำเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ โดยล่าสุดได้ทำการชี้แจงผลการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อมซึ่งนำเสนอภาพรวม และข้อมูลความสำเร็จขององค์กรในรายงานทางการเงินประจำปี 2562-2563 ที่ผ่านมา

ตลอดมา หนึ่งในหัวใจสำคัญของ เอมิเรตส์ คือการให้สัตว์ป่าอยู่ในพื้นที่ป่าอย่างถูกต้อง และได้มุ่งมั่นในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าเพื่อการเลี้ยงดู รวมไปถึงชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหาร ยารักษา เครื่องหนัง หรือแม้กระทั่งนำมาใช้เป็นอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าแล้วสูงถึงสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

เอมิเรตส์ได้มีการดำเนินการทั้งระหว่างอุตสาหกรรมและระหว่างประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อต้านการขนส่งสิ่งมีชีวิตผิดกฎหมายที่ใกล้สูญพันธุ์ อย่าง ยูไนเต็ด ฟอร์ ไวลด์ไลฟ์ รูทส์ (United for Wildlife, ROUTES – Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species) และสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC)

นอกจากนี้ เอมิเรตส์ ยังไม่ยอมประนีประนอมต่อการขนส่งและครอบครองสัตว์ป่าสงวน การแข่งขันล่าสัตว์ชิงถ้วยรางวัล หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทีมงานจัดการภาคพื้นดินของสายการบินได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบกับการขนส่งสัตว์ที่มีชีวิตและนโยบายภายในจากสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมถึงพนักงานบริการสนามบินกว่า 2,500 คน ที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อจับตาดูและรายงานสินค้าที่น่าสงสัยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เอมิเรตส์ยังได้มีการให้ข้อมูลแก่นักเดินทางเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมผ่านการสัมภาษณ์ ภาพยนตร์ และนิตยสารบนเครื่องอีกด้วย

เอมิเรตส์ เป็นที่รู้จักดีในด้านการช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยสายการบินได้ช่วยปกป้องพืชและสัตว์ของออสเตรเลียมานานกว่า 10 ปี ณ เอมิเรตส์ วอลแกน แวลเลย์ (Emirates Wolgan Valley) ซึ่งเป็นรีสอร์ทอนุรักษ์ธรรมชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทั้งนี้ ทางรีสอร์ทมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น เพื่ออพยพสัตว์นานาชนิดจากไฟป่าที่ลุกลามทั่วประเทศออสเตรเลียเมื่อปีที่ผ่านมา และยังได้ร่วมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์กว่าหนึ่งล้านเม็ด เพื่อฟื้นฟูพืชป่ากว่า 25 สายพันธุ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในปัจจุบันได้มีสัตว์ป่าพื้นเมืองหลายชนิดเช่นจิงโจ้ วัลลาบี วอมแบต สัตว์เลื้อยคลาน และนกป่า ที่ค่อยๆ เคลื่อนตัวกลับคืนสู่พื้นที่แล้ว

กว่า 20 ปีที่เอมิเรตส์ได้ร่วมมือกับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลทรายดูไบ (DDCR) ในการต่อยอดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตาม ดูแลรักษา และรื้อฟื้นสายพันธุ์สัตว์ป่าพื้นเมือง เช่น ออริกซ์ อาหรับ (Arabian oryx) กาเซลล์ อาหรับ (Arabian gazelle) และกาเซลล์ ทราย (Sand gazelle) โดยในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา DDCR ได้ทำการปล่อยนกแมคควีน (MacQueen) กว่า 250 ตัวกลับสู่ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าจดจำ นอกจากนี้ DDCR ยังถือเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการวิจัยนิเวศวิทยา พร้อมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศอย่างแข็งขัน รวมถึงได้รับการยอมรับในฐานะผู้สมัครรับรางวัล IUCN Green List สำหรับพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกในการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 อีกด้วย

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเอมิเรตส์ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ฝูงเครื่องบินที่ทันสมัย และมีอายุเฉลี่ยเพียง 6.8 ปี ทั้งนี้ โปรแกรมใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพของสายการบิน ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และดำเนินการหาวิธีการลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงผู้โดยสารกว่า 1.9% ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นของ เอมิเรตส์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางแผนการบินและการใช้เชื้อเพลิง ส่งผลให้สายการบินสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 38,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 120,000 ตัน

เอมิเรตส์มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมุ่งเน้นในการทำงานร่วมกันฉันทามติ และการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องตามระบบนิเวศ ตั้งแต่การกำหนดกรอบนโยบายภายใน ไปจนถึงการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน พันมิตรและคู่ค้า เมื่อปีที่ผ่านมา ทีมผู้นำของกลุ่ม บริษัท เอมิเรตส์ได้อนุมัติกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุง และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าของโลก