Kid Mai Death Awareness Cafe แข่งขันการทำอาหาร “สำรับแห่งความตาย” เพราะอาหารมิได้มีค่าเพียงความอร่อย อาหารที่ดีมีค่ากว่าการบำรุงร่างกาย และอาหารที่ล้ำเลิศมีค่าที่การบำรุงจิตใจ

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้มีที่มาจาก ผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นในการช่วยแก้ปัญหาทางสังคม ด้วยการนำพุทธปรัชญามาสร้างวาทกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับสังคม 4.0 เพื่อลดละความโลภ ความโกรธ เร่งทำความดีที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม

Kid Mai Death Awareness Café จึงอยากขอเชิญชวน บุคคลทั่วไป ร่วมแข่งขันการประกวดอาหาร ในแนวคิด “สำรับแห่งความตาย” เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

  1. ปลูกฝัง “ธรรมมะ” ผ่านการทำอาหารในหัวข้อมรณานุสติ ที่จะทำให้ผู้สมัครนึกถึงคุณค่าของชีวิตผ่านเมนูอาหารที่คิดค้นขึ้น
  2. ส่งเสริมเรื่องการประกอบอาหาร ให้ผู้สมัครได้แสดงความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปใช้ต่อยอดความรู้ในอนาคต

แนวคิด

โดยใช้แนวคิดในการประกวดคือ“สำรับแห่งความตาย”ผู้สมัครจึงต้องไปศึกษาเรื่องราวมรณานุสติ เพื่อมาสร้างสรรค์เป็นอาหาร เครื่องดื่ม และนำเสนอให้เห็นถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ผ่านเมนูอาหารที่ผู้สมัครสร้างสรรค์ออกมา ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 160,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 30 มีนาคม – 30 เมษายนนี้

โดยภายในงานแถลงข่าว ณ “ KID MAI DEATH AWARENESS CAFÉ ” หรือ “มรณานุสติคาเฟ่” ซอยอารีย์ 1 มีบรรดาเซเลบเข้าร่วม พร้อมโชว์ฝีมือและไอเดีย “สำรับแห่งความตาย” ทั้ง “หนูสิ สิริรัตน เรืองศรี” มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010 กลุ่มศิลปินวง Cocktail และ “ครูพี่ป๊อบ ณัฐพงศ์ นำสิริกุล”

บรรยากาศเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ เพราะการจัดประกวดในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นในการช่วยแก้ปัญหาทางสังคมด้วยการนำพุทธปรัชญามาสร้างวาทกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับสังคม 4.0 เพื่อลดละความโลภ โกรธ เร่งทำความดีที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม

ที่ KID MAI DEATH AWARENESS CAFÉ ซึ่งไม่ใช่ร้านกาแฟโดยทั่วไป เพราะเป็นพื้นที่แสดงผลงานทางวิชาการ เพื่อให้คนระลึกถึงความตายและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อย่างการตั้งโลงศพไว้ในร้าน โดยลูกค้าสามารถลงไปนอน หรือ “ลองตาย ก่อนตาย” ได้ การนอนในโลงที่ปิดรอบด้าน เมื่อครบ 3 นาที จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องดื่ม 5 บาท และทำให้ผู้ที่ทดลองตายได้คิดว่า ความตายเป็นเรื่องใกล้ตัว และการมีชีวิตอยู่นั้นมีคุณค่า จึงควรทำแต่สิ่งดีๆ ก่อนตาย เพราะไม่รู้ว่าความตายนั้น จะมาเยือนเราเมื่อไหร่

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ระลึกและเตรียมพร้อมสำหรับความตาย เป้าหมายสำคัญคือให้ชาวพุทธได้ศึกษาเรื่องของ “มรณานุสติ” เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทนั่นเอง

KID MAI DEATH AWARENESS CAFE อยู่ภายในบริเวณของมูลนิธิบ้านอารีย์ ซอย อารีย์ 1 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 ถึง 19.00 น. เบอร์โทร : 065 095 6959