สมพงษ์ โสภณวงศากร (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประกาศนียบัตรรับรอง “ผ่านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19” รับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

 1. รุ่งโรจน์ แซ่หลีหัวหน้าเชฟ
  โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก
 2. สันติ มูลไพร
  หัวหน้าห้องอาหาร โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก
 3. สุมิตร์ ศิริตัน
  ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก
 4. สมพงษ์ โสภณวงศากร
  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก
 5. กัณณิกา จงไกรจักร
  เลขานุการ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก
 6. สุพรรณี ศักดิ์แก้ว
  หัวหน้าฝ่ายแม่บ้าน โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก
 7. ลักคณา บุหงารัตน์
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก