การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสวยงามของ 74 จังหวัดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม และนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน บริเวณเมืองเก่า สถานที่ท่องเที่ยว และโบราณสถานที่สำคัญ ที่ผ่านมา PEA ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเสาไฟฟ้าที่จ่ายให้ประชาชน แต่เมื่อมาอยู่ริมถนนจึงมีสายโทรคมนาคมหรือสายสื่อสารมาพาดอยู่ด้วย โดยเสาไฟฟ้านั้นไม่ได้ออกแบบสำหรับรับแรงของสายสื่อสารในปริมาณที่มาก เมื่อมีสายโทรคมนาคมและสายสื่อสารจำนวนมากจึงมีผลต่อการรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้า เมื่อมีลมแรงๆ หรือมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวเสาไฟฟ้าล้ม ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นเหตุผลหลักที่ต้องมีการจัดระเบียบสายสื่อสารกัน ให้มีปริมาณที่เหมาะสม

“ปัจจุบันสามารถจัดระเบียบสายสื่อสารฯได้แล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมมีแผนที่จะทำแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี 2563 แต่เนื่องจากติดปัญหาการระบาดของโควิด -19 ทำให้แผนงานเลื่อนออกไปเล็กน้อย หลังจากนี้จะตั้งเป้าทำให้แล้วเสร็จก่อนในเส้นทางวิกฤต และมีแผนเดินหน้าที่จะจัดระเบียบสายสื่อสารฯในเส้นทางสายรองที่มีสายสื่อสารเกินปริมาณก็จะมีการจัดระเบียบต่อไป” ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าว
สำหรับสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้านั้นจะประกอบด้วย ชั้นบนสุดเป็น “สายไฟฟ้าแรงสูง” 22
,000-33,000 โวลต์ ถัดลงมาที่อยู่ตรงกลางจะเป็น “สายไฟฟ้าแรงต่ำ” 230/400 โวลต์ และแถวล่างสุดเป็น “สายโทรคมนาคมหรือสายสื่อสาร” ที่ต้องมีการจัดระเบียบนั่นเอง โดยการจัดระเบียบฯ จะให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการสำรวจ พร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์ สายสื่อสารที่มีการใช้งานส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนออกทั้งหมด

ขณะที่การระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมฯตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ถึงแยกสะพานป่าแดด ถนนมหิดล เป็นต้น ทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้อยที่สุด เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม รวมทั้งยัง ก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA ด้วย

นอกจากมีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมแล้ว PEA ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทด้านโทรคมนาคม ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า นำระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน และติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ตลอดแนวถนนพระปกเกล้า บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งเป็นถนนสายที่สามของเชียงใหม่และเป็นถนนสายแรกในเขตเมืองเก่า ที่มีการพัฒนาระบบไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองเก่าให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ รวมทั้งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้

เมืองวัฒนธรรมอย่างเชียงใหม่ที่มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับความคลาสสิก เมื่อมีการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน เมื่อไม่มีอะไรมาบดบังความสวยงาม ไม่มีสายไฟรกรุงรังบดบังสายตา ไฟก็มีใช้อย่างมั่นคงปลอดภัยสมกับเป็น “นครเชียงใหม่ เมืองสวยไร้สาย” ที่พร้อมมุ่งสู่การเป็น “เมืองมรดกโลก” ในอนาคต