การขึ้นทะเบียนข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ “ไวน์เขาใหญ่” เมื่อเร็วๆ นี้ นับเป็นไวน์ไทยรายที่สองที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งไปสู่การยอมรับมากขึ้นในระดับนานาชาติสำหรับวงการนี้

ไวน์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ชื่อ “ไวน์เขาใหญ่” (GI) จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตไวน์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้องุ่นพันธุ์ Vitis vinifera ที่ปลูกเฉพาะในเขตพื้นที่เขาใหญ่โดยไม่มีการผสมไวน์นำเข้าหรือน้ำผลไม้อื่น ๆ การยื่นจดทะเบียนไวน์เขาใหญ่ยื่นโดยสมาคมไวน์ไทย ร่วมกับ กราน-มอนเต้ วินยาร์ด แอนด์ ไวน์เนอรี่

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ หรือมีชื่อเสียง เช่นเดียวกับแชมเปญหรือบอร์กโดในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตไวน์ของไทยได้รับประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน GI จำเป็นจะต้องสร้างมาตรฐานในการผลิต มีการจัดกิจกรรมการตลาด การดำเนินการเหล่านี้ส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งนำไปสู่ความเป็นเลิศสำหรับผู้ผลิต

ในการบรรยายงานสัมมนา ARISE + IPR เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่กรุงเทพฯ วันนี้ คุณ วิสุตา (นิกกี้) โลหิตนาวี ผู้เชี่ยวชาญการปลูกองุ่นและทำไวน์และเจ้าของ กราน-มอนเต้ ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการลงทะเบียน GI สำหรับอุตสาหกรรมไวน์ในท้องถิ่น เธอให้ความเห็นว่า “การพัฒนาครั้งใหม่นี้ ทำให้เราสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับไวน์เขาใหญ่โดยการผนึกกำลังกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ และส่งเสริมสภาพภูมิอากาศที่เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของดินในการผลิตไวน์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Chenin Blanc และ Syrah”

คุณนิกกี้ โลหิตนาวี และคุณวิสุทธิ์ ผู้เป็นบิดา เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมไวน์ของประเทศไทย คุณวิสุทธิ์เริ่มปลูกองุ่นที่เขาใหญ่เมื่อ 20 ปีก่อนและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาคมไวน์ไทย เธอยังเป็นผู้นำในการขึ้นทะเบียนเขาใหญ่ไวน์ (GI) ในนาม กราน-มอนเต้ และสมาคมไวน์ไทย ในขณะที่คุณนิกกี้เป็นผู้ผลิตไวน์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย

“การสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการโดยโครงการ ARISE+ IPR ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการด้านกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์


Geographical indication sets Khao Yai wine for broad horizons

The recent registration of the ‘Khao Yai Wine’ geographical indication (GI) is only the second of its kind for Thai wine with the Department of Intellectual Property, and is a major step towards greater international recognition for the industry.

Wines approved for the Khao Yai Wine GI must adhere to its established wine making standards, including the use of Vitis vinifera grapes grown only in the Khao Yai region, with no imported wine or other fruit juice added. The new GI is registered by Granmonte Vineyard and Winery together with the Thai Wine Association.

A geographical indication is a sign used on products originating in a specific geographical area that possess qualities or a reputation due to that origin. As with Champagne or Bordeaux in France, so-called ‘new latitude’ wine producers like those in Thailand benefit from using GI registration to ensure certain standards and coordinate their marketing activities. These actions foster advances in product quality and consumer recognition, typically leading to a premium for producers.

Speaking at the ARISE+ IPR seminar on GIs in Bangkok today, Granmonte oenologist and co-owner Nikki Lohitnavy explained the benefits of the GI registration for the local wine industry. “With this new development, we are well-placed to grow the reputation of Khao Yai wines by cementing stronger partnerships with our fellow producers and promoting the region’s unique climate and soil characteristics for making quality wines, particularly Chenin Blanc and Syrah,” she commented.

Ms. Lohitnavy and her father, Visooth, are among the pioneers of the Thailand wine industry. Visooth started planting vines in Khao Yai almost 20 years ago and currently serves as president of the Thai Wine Association, while Nikki is an accomplished winemaker in both Thailand and Australia. She also spearheaded registration of the Khao Yai Wine GI, on behalf of GranMonte and the Thai Wine Association.

The ‘Seminar on the Protection of Geographical Indications’ in Bangkok is one of a series of activities being conducted by the five-year, EU-funded ARISE+ IPR programme to promote regional integration of intellectual property regulation in ASEAN Member-States.