ธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์  กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด และ ธีรวัลคุ์ ปังศรีวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่ โรงแรมในเครือ เคป แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาคในนามโรงแรมฯ จำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชน โดยมี พล...นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ และ คุณหญิงโรส  บริบาลบุรีภัณฑ์  ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยาน โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้