สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA รุกขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงาน “เทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019” (Isan Creative Festival 2019) เฟสติวัลงานออกแบบครั้งแรกของภาคอีสาน ที่รวบรวมสินค้าและบริการที่ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต ทำให้ภูมิภาคกลายเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนและดึงดูดให้นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ หันกลับมาทำธุรกิจในบ้านเกิด พร้อมเปิดแนวคิดการพัฒนา “ย่านศรีจันทร์” สู่ย่านสร้างสรรค์สำคัญแห่งนครขอนแก่น เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เหมาะแก่การลงทุน และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ ผ่านโครงการต้นแบบบริเวณสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ “โครงการปรับปรุงย่านศรีจันทร์” เพื่อสร้างความน่าสนใจของพื้นที่ให้ดึงดูดการลงทุนและท่องเที่ยว “โครงการถนนคนเดินประจำย่านศรีจันทร์” เพื่อสนับสนุนการใช้พื้นที่ให้สามารถใช้ได้ทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเทศกาล “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มกราคม 2562 ณ บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ขอนแก่น) ถนนกัลปพฤกษ์ ย่านกังสดาล จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4300-9383 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/TCDCKhonKaen

นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการจัดงาน “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019” (ISAN Creative Festival 2019) กล่าวว่า งาน “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019” (Isan Creative Festival 2019) เป็นเฟสติวัลงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต และทำให้ภูมิภาคกลายเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุน และดึงดูดให้นักสรางสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ หันกลับมาทำธุรกิจในบ้านเกิด โดยภายในเทศกาลดังกล่าว จะได้พบกับไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ

  • นิทรรศการและการจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases) การจัดแสดงผลงานของนักออกแบบอีสาน เพื่อแสดงศักยภาพสินทรัพย์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ “นิทรรศการปะอาว รีไวฟ์” (Pa-Ao Revive) การจัดแสดงผลงานที่พลิกฟื้นสิ่งสามัญธรรมดาในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นผลงานร่วมสมัย “นิทรรศการกาฬสินธุ์โมเดล” (Kalasin Model) การจัดแสดงแบรนด์แฟชั่นระดับอินเตอร์ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าฝ้ายท้องถิ่นของกาฬสินธุ์ พร้อมผลักดันให้ผ้าฝ้ายกลายเป็นที่ต้องการของนักออกแบบทั้งในและต่างประเทศ
  • การเสวนาและเวิร์คชอป (Talks & Workshops) การจัดอบรม และบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยนักออกแบบอีสาน อาทิ การบรรยายโดยนักออกแบบสิ่งทอและหัตถกรรม จากโครงการกาฬสินธุ์โมเดลและบ้านปะอาวรีไวฟ์ (Pa-Ao Revive) การบรรยายโดยนักออกแบบอีสานชื่อดังผู้ร่วมบอกเล่าเส้นทางธุรกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ การบรรยายและเสวนาการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเสวนาในหัวข้อ “Isan Textile Talk: ผ้าทอ สืบสานอย่างไร ให้ไปต่อ” ตลอดจนการสาธิตทำอาหาร โดยเชฟ 2 พี่น้อง เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันส์ จังหวัดอุดรธานี
  • การพัฒนาผู้ประกอบการ (Business Programs) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการเติมเต็มและยกระดับศักยภาพนักออกแบบ นักสร้างสรรค์อีสาน อาทิ
    การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
    แก่ผู้ประกอบการ
  • ตลาดนัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Market & Programs) ตลาดรวมสินค้าสร้างสรรค์ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ โดยนักออกแบบและผู้ประกอบการในภาคอีสานกว่า 60 ราย พร้อมกิจกรรมเวิร์คชอปภายในตลาด อาทิ
    ร้านกาแฟดริป ยิปซี (Gypsy Drip Coffee) กาแฟดริปคุณภาพดีจากสกลนคร ร้านเคลย์โรอีน (CLAYROIN) ผลิตภัณฑ์งานปั้นและการเผาเซรามิกแบบรากุ ฯลฯ

นอกจากนี้ ซีอีเอ ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เตรียมพัฒนาและผลักดัน “ย่านศรีจันทร์” ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของขอนแก่น ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความคลาสสิคแบบดั้งเดิม สู่ ย่านสร้างสรรค์ใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสภาพทางกายภาพให้เป็นที่น่าลงทุนแก่นักธุรกิจ ควรค่าแก่การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว แก้ปัญหาระบบขนส่งและจราจร ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะแก่ย่านศรีจันทร์ ผ่านโครงการต้นแบบบริเวณสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ “โครงการศรีจันทร์คลับ” คลับของคนรักย่านศรีจันทร์ ที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ “โครงการปรับปรุงย่านศรีจันทร์”
การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านศรีจันทร์ เพื่อสร้างความน่าสนใจของพื้นที่ให้ดูน่าลงทุน และดึงดูดนักท่องเที่ยว “โครงการถนนคนเดินประจำย่านศรีจันทร์” การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน ฯลฯ โดยมีประสบการณ์และได้ต้นแบบจากการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สำคัญของกรุงเทพมหานคร อย่าง “ย่านเจริญกรุง” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ก่อนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในลำดับถัดไป นางสาวมนฑิณี กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเทศกาล “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มกราคม 2562 ณ บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ขอนแก่น) ถนนกัลปพฤกษ์ ย่านกังสดาล จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4300-9383 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/TCDCKhonKaen