ดร.พรชัย ฐีระเวช รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) และนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (คนกลาง) ร่วมเปิดตัวโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประมงท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับตลาดประมงท้องถิ่น สู่ที่สุดของการเป็น “ตลาดสตรีทซีฟู้ด – จากประมงพื้นบ้าน สู่ตำนานอาหารอร่อย” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุ