สุขกลางใจ ใกล้แค่สมุทรสงคราม ททท. จัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” หนุนกระจายรายได้ท่องเที่ยวเมืองรอง-เมืองต้องห้ามพลาด ย้ำภาพลักษณ์ “เมืองสายน้ำสามเวลา” ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึ้ง ย้อนยุคกับบรรยากาศตลาดในวัง-ท้ายวัง โชว์ของเด็ด ของดี ทั้งอาหาร การแสดง ศิลปะ เชิญนักท่องเที่ยวเก็บความประทับใจด้วยการแต่งไทยเข้าร่วมงาน พบกัน 7-8 ก.ค. นี้

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดงาน “ เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” เป็นกิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมด้านตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2561 ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้การท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระจายไปสู่ท้องถิ่น โดยมุ่งเป้าหมายกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านการสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีไทยเฉพาะถิ่น (Unique Thai Local Experience) ของภาคกลางตามสโลแกน “สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม” รวมทั้งแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว “12 เมืองต้องห้ามพลาด” ที่ ททท.ทำการส่งเสริมการกระจายการเดินทางสู่เมืองรอง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในแผนดังกล่าวภายใต้ชื่อ “เมืองสายน้ำสามเวลา” อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งวิถีชุมชน ธรรมชาติ อาหาร ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าไปเที่ยวชม เช่น ตลาดน้ำอัมพวา อุทยาน ร.2 โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดบางกุ้ง วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำดอนมะโนรา อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด คลองโคน เป็นต้น

ททท. จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นการส่งเสริมการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามในนิยาม “เมืองสายน้ำสามเวลา” ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสมุทรสงครามที่มีความผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่เช้า คือ การใส่บาตรพระที่มารับบิณฑบาตทางเรือ เวลากลางวัน คือ วิถีการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำสวน การขายของทางน้ำ เวลาเย็น คือ การล่องเรือชมหิ่งห้อย นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีการประกอบอาชีพผ่าน 3 นา คือ นากุ้ง นาเกลือ นาข้าว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้คือเสน่ห์และเอกลักษณ์ในแบบฉบับของสมุทรสงคราม ที่อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส

สำหรับกิจกรรมการจัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

การแสดงของศิลปินดัง กัน นภัทร The Star และ ก้อง ห้วยไร่ พร้อมด้วยการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ลิเก หุ่นกระบอกและการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่

กิจกรรมตลาดในวัง ชมการสาธิตและจำหน่ายอาหารคาว-หวาน จากกาพย์แห่ชมเครื่องคาวหวาน ในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย รัชกาลที่ 2 ในรูปแบบอาหารชาววัง เช่น มัสมั่น หรุ่ม ล่าเตียง ขนมลำเจียก ขนมจีบนก เป็นต้น

กิจกรรมตลาดท้ายวัง (ตลาดบก-ตลาดน้ำ) ชมการสาธิตและการจำหน่ายอาหารคาว-หวานในท้องถิ่น รวมถึงสินค้าในชุมชนทั้งของกินของใช้ เช่น น้ำตาลมะพร้าว ผัก-ผลไม้ อาหารต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารท้องถิ่นของชาวสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

กิจกรรมการสาธิตหัตถศิลป์ในระดับราชสำนัก เช่น การร้อยมาลัย น้ำอบน้ำปรุง เครื่องเบญจรงค์ หัวโขนจำลอง พร้อมร่วมกิจกรรม DIY เช่น เขียนลายเบญจรงค์ เขียนลายหัวโขนจิ๋ว การทำขนมต่าง ฯลฯ

กิจกรรมสาธิตศิลปหัตถกรรมชุมชนท้องถิ่น เช่น การแกะสลักกะลาซอ การทำว่าวจุฬา เครื่องประดับจากกะลา ผ้ามัดย้อม เป็นต้น พร้อมร่วมกิจกรรม DIY ผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าว เช่น หมวก ตะกร้า ปลาตะเพียน

กิจกรรมถ่ายภาพในบรรยากาศที่แสดงวิถีชีวิตของพื้นที่ พร้อมร่วมแชร์ภาพถ่ายภายในงาน พร้อม #เมืองสายน้ำสามเวลา เพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน

นางสาวยุพากล่าวในตอนท้ายว่า ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน ธรรมชาติที่งดงาม และวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะความผูกพันกับสายน้ำภายใต้นิยาม “เมืองสายน้ำสามเวลา” จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น โดยการจัดงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้ และกระตุ้นการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,000 คน พร้อมการสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “เสาร์สราญ ณ อุทยาน ร.2 เมืองน่าลองต้องห้ามพลาด” ในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. บริเวณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมแต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศอันงดงามในครั้งนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672 หรือดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.thaifest.org