ถือเป็นผู้บุกเบิกในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มใหม่นี้
เพื่อการส่งเสริมด้านวัตกรรมสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

กาตาร์ แอร์เวย์ส และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ออกประกาศว่า กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินแรกที่ได้ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Aviation Carbon Exchange (ACE) ของ IATA ผ่านระบบ IATA Clearing House (ICH)

Aviation Carbon Exchange (ACE) เป็นหน่วยงานของ IATA ซึ่งเป็นตลาดกลางที่สายการบินต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการบินอื่นๆ สามารถแลกเปลี่ยนหน่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยความสมัครใจ เพื่อน้อมรับมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย แพลตฟอร์ม ACE ยังให้ความโปร่งใสในแง่ของราคาและความพร้อมใช้งานของหน่วยลดการปล่อยมลพิษ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความซับซ้อนด้านกระบวนการสำหรับผู้ให้บริการทางอากาศในการเข้าถึงตลาดคาร์บอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์

วันนี้ IATA และกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้บรรลุความสำเร็จไปอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนตลาดคาร์บอนเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของภาคการบิน โครงการบุกเบิกนี้จะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการและช่วยให้แน่ใจว่าแผนการลดและชดเชยการปล่อยคาร์บอนสำหรับธุรกิจการบิน (CORSIA) ในการช่วยให้สายการบินต่าง ๆ สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่กำหนดขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จะประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันยังช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรม voluntary offsetting ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

หลังจากที่กาตาร์ แอร์เวย์ส ได้ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ACE ผ่านระบบ IATA Clearing House (ICH) สายการบินจะได้รับผลประโยชน์จาก IATA Settlement Systems และระบบ Clearing House เพื่อการชำระบัญชีที่ราบรื่นและปราศจากความเสี่ยง นี่เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศ ในขณะเดียวกันยังขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจอื่น ๆ

อัคบาร์ อัล เบเกอร์ ประธานบริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า กาตาร์เป็นหนึ่งในรัฐที่สมัครใจเข้าร่วมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CORSIA ในระยะนำร่องที่กำหนดขึ้นโดย ICAO ในฐานะผู้นำด้านการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ส ได้รับแรงผลักดันจากวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนประเทศกาตาร์ โดยเรายังคงปฏิบัติตามแผนสากล และยินดีที่ได้ใช้แพลตฟอร์ม Aviation Carbon Exchange (ACE) ของ IATA ซึ่งจะช่วยให้สายการบินต่างๆ ลงทุนในหน่วยลดการปล่อยมลพิษตามแผนของ CORSIA อีกทั้งยังสนับสนุนความมุ่งมั่นของ กาตาร์ แอร์เวย์ส ในการขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของเราอีกด้วย

วิลลี่ วอลช์ อธิบดี IATA กล่าวว่า โครงการชดเชยและการลดก๊าซคาร์บอนสำหรับการบินระหว่างประเทศหรือ CORSIA นั้น เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้อุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายในการเติบโตโดยปราศจากก๊าซคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวของเราในการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์ให้ได้ภายในปี พ.. 2593 ซึ่งแพลตฟอร์ม Aviation Carbon Exchange จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สายการบินต่างๆ สามารถซื้อเครดิตชดเชยด้วยความโปร่งใสอย่างมากที่สุดและเป็นไปตามระบบราชการแบบน้อยที่สุด การซื้อขายครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม ACE ผ่านระบบ IATA Clearing House ของกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนระบบ ICH ว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมที่จะทำให้การซื้อ carbon offsets ที่มีคุณภาพนั้นง่ายขึ้นสำหรับทุกสายการบิน

ไม่นานมานี้ IATA ได้อนุมัติอย่างแน่วแน่เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์ภายในปี พ.. 2593 และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมการบินที่มีมายาวนาน มติดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลร่วมสนับสนุน CORSIA และประสานงานมาตรการนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น

กาตาร์ แอร์เวย์ส และ IATA ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของอุตสาหกรรมโดยรวม

Aviation Carbon Exchange (ACE) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ขับเคลื่อนโดย CBL Markets ซึ่งเป็นบริษัทของ XCHG