บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครภูเก็ต ชมรมภูเก็ตอาหารสร้างสรรค์ (Phuket Creative Gastronomy Club) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดงานแถลงข่าว “Phuket Lobster Festival 2019 Season 4” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค.นี้ ณ ร้านอาหารรอบเกาะภูเก็ต โดยมี คุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ดร.พิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) และ คุณกนกกิตติภา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ บริเวณชายหาด โรงแรมคลาวน์ 19 บีช รีทรีท แหลมพันวา ภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้