สสปน. และ ททท. ส่งภูเก็ตคว้าเจ้าภาพ TBEX ASIA 2021 สุดยอดงานประชุมเหล่าบล็อกเกอร์จากทั่วโลก โดยมีพ่อเมืองภูเก็ตย้ำความพร้อมเปิดเมืองหลัง โควิด-19 เผยเสน่ห์การท่องเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ โดยหนึ่งในพันธกิจหลักคือการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลกมาจัดในจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างมรดกใหม่ทางเศรษฐกิจ (Legacy) โดยเน้นความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน และได้เริ่มดำเนินการผ่านการจัดตั้งสำนักงานประจำภาค 4 แห่ง เพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาเมืองจุดหมายอย่างเป็นระบบ ซึ่งการได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Travel Blog Exchange 2021 (TBEX Asia 2021 Thailand) งานที่รวบรวม blogger ชั้นนำจากทั่วโลก ถือเป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลระดับโลก และยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย ถือเป็นการฟื้นฟู และสร้างอนาคตอุตสากรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ตามวิถี New Normal ของประเทศไทยหลังประสบโควิด19

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติถึงความพร้อมสำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายขึ้น โดยเห็นได้จากเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของเหล่า Gen Y และ Gen Z ที่ไม่ใช่เพียงการพักผ่อนอีกต่อไป แต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อแสวงหาแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และการผจญภัยรูปแบบใหม่ ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก สสปน. ได้หารือร่วมกับ ททท. ได้เลือกจังหวัดภูเก็ตให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงาน TBEX Asia 2021 ภายใต้หลักแนวคิด Diversity of South: Phuket & Beyond ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นถึงขีดความสามารถในการจัดงานระดับนานาชาติ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภูเก็ตและเมืองรอบข้างในการเป็นไมซ์ซิตี้

นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสริมในประเด็นนี้ว่า เชื่อว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 แล้วในช่วงปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนั้น การท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและการจัดงานต่างๆ จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงนับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน TBEX Asia 2021 ภายใต้แนวคิด Diversity of South: Phuket & Beyond ที่สะท้อนถึงศิลปะ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถานที่กิจกรรม อาหาร ความเป็นอยู่ในภูเก็ตและภาคใต้ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่สอดรับกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน (Community-Based Tourism) ได้ไปในเส้นทางที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชุมชน สัมผัสวัฒนธรรมอาหารเฉพาะถิ่นของภูเก็ตและภาคใต้ ที่มีเสน่ห์และความหลากหลายไม่เหมือนที่ใด และเนื่องจากเป็นการจัดงานครั้งสำคัญในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ดังนั้น การได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว ณ จังหวัดภูเก็ต จะเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทย และเป็นโอกาสสำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านการนาเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในมุมมองที่หลากหลาย

ทางด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันความพร้อมของภูเก็ตด้วยเช่นกัน โดยกล่าวว่า ในฐานะที่จังหวัดภูเก็ตได้เกียรติรับเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน TBEX Asia 2021 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในทุกยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ สำหรับรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการวางรูปแบบการบริหารจัดการรับนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ทางสำคัญคือ ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ สร้างความมั่นใจในการเป็น Safe Destination อีกทั้ง ยังมีมาตรการการคัดกรอง ณ ด่านประจำการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด ด้วยรูปแบบการคัดกรองแบบ Multi Screening Process นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางตรงมาจากต่างประเทศ รวมทั้งการมีธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งที่พักและการบริการทางการแพทย์ ในการรองรับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จึงทำให้มั่นใจว่าสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนทั้งในและต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่มีค่า และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในแผนที่การท่องเที่ยวโลกอีกครั้งอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสำหรับสื่อและบล็อกเกอร์ทั่วโลกเพื่อเตรียมตัวเดินทางมาร่วมงาน TBEX Asia 2021 ณ ประเทศไทย ทาง สสปน. ททท. และจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ‘Media and Blogger Inspection Trip’ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้เชิญสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ รวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่นอกเหนือไปจากทะเลและหาดทรายที่สวยงามซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัด อาทิ การได้ลองทานอาหารพื้นถิ่น เยี่ยมชม Street Art ผจญภัยแบบ Adventure รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นกิจกรรมนำร่องพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ก่อนเตรียมพร้อมจัดงาน TBEX Asia 2021 ในปีหน้าที่จะถึงนี้