วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562

อนันตรา สปา ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ การนวดไทย สายนักรบโบราณ (Siamese Warrior Massage) ให้คุณได้ผ่อนคลาย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ศกนี้

การนวดไทยสายนักรบ (Siamese Warrior Massage) เป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับแนวคิดพื้นฐานมาจาก ฤาษี หรือ โยคี ผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับโยคะในอินเดีย โดยรวบรวมแนวคิดสำคัญของศาสตร์แขนงนี้ไว้ด้วยกัน 3 ด้าน คือ การฝึกควบคุมระบบหายใจ การฝึกจิตทำสมาธิ และการฝึกฝนทางกายภาพ นับเป็นศาสตร์การนวดที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการปรับระบบการหายใจ การเคลื่อนไหวของร่างกาย อีกทั้งยังได้มีการรวมเอาทฤษฏีฤาษีดัดตนเข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออีกด้วย

ทักษะการนวดรูปแบบนี้ เป็นการเตรียมพร้อมการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย โดยอาศัยหลักการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้สอดคล้องกับลมหายใจเข้าออกทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวด โดยการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโน้มไปตามต้องการ เช่น การกด บิด หรือ ดึง ให้ยืดเหยียด ซึ่งนับเป็นการบริหารร่างกายได้ครอบคลุมทุกส่วน ตั้งแต่คอ ไหล่ แขน อก ท้อง เอว เข่าไปจนถึงเท้า นอกจากจะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่นและความสมดุลแล้ว ยังช่วยทำให้จิตใจผ่องใส และมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

  • การนวดไทยสายนักรบ

60 นาที ราคา 3,500 บาท++, 90 นาที ราคา 4,500 บาท++ และ 120 นาที ราคา 5,500 บาท++

  • การนวดไทยสายนักรบแบบผสมผสาน (นวดไทยผสมนวดน้ำมัน)

90 นาที ราคา 4,500 บาท++ และ 120 นาที ราคา 5,500 บาท++

* ราคาข้างต้นไม่รวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

อนันตรา สปา (Anantara Spa) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ (BTS ราชดำริ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองบริการทรีตเมนท์ที่ โทรศัพท์ 0 2126 8866 ต่อ 1191 หรือ อีเมล [email protected] เว็บไซต์ siam-bangkok.anantara.com