ชาวม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการแจกหน้ากากอนามัย สำหรับต้านภัย ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( โควิด-19 ) ฟรี ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องท่องเที่ยวใน ม่อนแจ่ม ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา และทุกคน โดยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะรับหน้ากากอนามัย สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งใน ม่อนแจ่ม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ โครงการนี้สนับสนุนโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ม่อนแจ่ม