จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP “อัตลักษณ์เมืองนนท์” ภูมิปัญญา สู่สากล โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสู่สากลส่วนภูมิภาค ภายในงานมีสินค้าหลากหลายให้เลือกช้อปจุใจ

ช็อป .. สินค้า OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี
ชิม.. รสเด็ด จากร้านชื่อดังของจังหวัดนนทบุรี
ชม.. นิทรรศการผลิตภัณฑ์ แสดงผลงานศิลปิน OTOP จังหวัดนนทบุรี

 

ขอเชิญไปชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP “อัตลักษณ์เมืองนนท์” ภูมิปัญญา สู่สากล ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2562  ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ