คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” ซึ่งความพิเศษของงานในปีนี้คือ เส้นทางการปั่นจะเป็นเส้นทางพิเศษที่ต่างจาก 3 ครั้งที่ผ่านมา คือ เป็นเส้นทาง Sport Tourism ที่ปั่นจักรยานไป ท่องเที่ยวไป และดูวิถีชุมชนไปด้วย “อยากเชิญชวนมาร่วมปั่นด้วยกันเยอะๆ นะคะ เพราะจะได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะ

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ เล่าว่า “กิจกรรมการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในปี 2561 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของมูลนิธิ

ในปีนี้ งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04.00 ถึง 10.00 น มีเส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จำนวน 3 เส้นทาง คือเส้นทางแข่งขันระยะทาง 54 กิโลเมตร เส้นทางท่องเที่ยวระยะทาง 58 กิโลเมตร และเส้นทางวีไอพีระยะทาง 22 กิโลเมตร ซึ่งนักปั่นจะได้ทั้งความสนุกสนาน ท้าทาย พร้อมสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติตลอดเส้นทางการปั่น เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทางด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคม ของกลุ่มเซ็นทรัล

ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมบริจาคจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยจะมอบผ่านกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าและส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปเรียบร้อยแล้ว”

สำหรับเส้นทางในการแข่งขันคือ 1.ประเภทแข่งขัน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา – ถนนพุทธมณฑลสาย 4 – ถนนอักษะ – ถนนบรมราชชนนี – ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) – ศาลายา (ถนนหมายเลข 4006) – นครชัยศรี (ถนนหมายเลข 4006 ต่อเนื่อง 3235 และ 3415) – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 54 กิโลเมตร) 2.ประเภทท่องเที่ยว : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา – ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) – ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ – ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 3096 – ถนนโยธาธิการ นครปฐม 2091 – ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีน – นครปฐม 4014 ต่อเนื่อง นครปฐม 4031 – วัดบางพระ (จุดพักที่ 1) – (นครปฐม 4031 ต่อเนื่อง 3233 เข้าถนนโยธาธิการ – วู้ดแลนด์เมืองไม้ – ตลาดท่านา (ถนนหมายเลข 3233 – ถนนธรรมสพน์ – เจษฎาเทคนิค มิวเซียม (จุดพักที่ 2) – โรงเรียนงิ้วราย – ถนนหมายเลข4006 – ทางหลวงชนบท นครปฐม 3173 – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 58 กิโลเมตร) 3.ประเภท VIP : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา – ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ถนนหมายเลข 3414) – ศาลาดิน ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ – งิ้วราย ถนนโยธาธิการ นครปฐม 2091 – ถนน 4006 – ถนนทางหลวงชนบท นครปฐม 3173- ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา (ระยะทาง 22 กิโลเมตร)

คาดว่าจะมีนักกีฬาปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน ซึ่งนอกจากจะได้สนุกสนานกับเส้นทางใหม่ที่ทั้งท้าทายและสวยงามเพลิดเพลิน แล้ว ในวันแข่งขันยังมีรางวัล Lucky Draw ให้ลุ้นรับกันมากมาย จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, บัตรที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมตั๋วเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์

การแข่งขันจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มาร่วมปั่น ในเส้นทางอันสวยงามและท้าทาย เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทางการปั่นด้วยทีมมาร์แชลกว่า 50 ชีวิต ควบคุมการแข่งขัน ภายใต้ กฎ กติกา ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ www.thaimtb.com เท่านั้น และ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ Facebook : Central Group Cycling Championship 2018 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 31 มกราคม 2561