นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก เป็นประธาน เปิดตัวงานเทศกาลดนตรีนครนายก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน

“การท่องเที่ยว” นับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้กับประชาชนทั้งในเขตเมืองและในชนบท จังหวัดนครนายกถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยที่มีความผสมผสานกันทั้ง เชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ โดยเป็นทั้งเขตอุตสาหกรรมและเขตการเดินทางผ่านของนักท่องเที่ยว เพราะจังหวัดนครนายกถือเป็นประตูเชื่อมต่อสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยือนพื้นที่ของจังหวัดเป็นจำนวนที่มากขึ้นทุกปี จึงผลักดันที่จะให้ประชาชนในจังหวัด และนักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม เพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น พัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สำหรับ “กิจกรรมเทศกาลดนตรีจังหวัดนครนายก มันส์ ยกเมือง” เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม โดยการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ให้ความบันเทิงสำหรับประชาชนทั่วไปได้เข้าชมในวันหยุดสุดสัปดาห์ฟรี ซึ่งจัดแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเที่ยวชมงาน และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

“การจัดงานครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกมุ่งหวังที่จะสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยว และทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกซ้ำอีก รวมถึงการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครนายกเพิ่มขึ้นก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้กับประชาชนพื้นที่อย่างแท้จริงและที่สำคัญก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก กล่าว