เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยสมายล์เตรียมความพร้อมและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้น นำทีมลูกเรือศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยบนเครื่อง ตอกย้ำมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อนำมาปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในโครงการ Phyathai Alarm Center อาทิ การฝึกปฏิบัติวิธีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง และการฝึกปฏิบัติสวมและถอดชุด PPE เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคปนเปื้อน โดยผู้บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ