สายการบินไทยสมายล์ สนองนโยบายภาครัฐ เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ส่งโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ 10 เส้นทางในประเทศ สำหรับเที่ยวบินไป กลับราคาเดียว 2,500 บาทต่อท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) ยกเว้นเส้นทางข้ามภาค เชียงใหม่ภูเก็ต รับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2563 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 29 ตุลาคม 2563 โดยต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วัน พิเศษเมื่อสำรองบัตรโดยสารไทยสมายล์ผ่านช่องทางใดก็ได้ รับสิทธิ์เงินคืน 40% หรือ สูงสุด 1,000 บาท (สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่ลงทะเบียนและเดินทางจริง 2 ล้านสิทธิ์แรก รวมทุกสายการบินที่ร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ) ทั้งนี้ ไทยสมายล์ ยังคงยึดมั่นมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูง ในการป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ Call Center โทร 1181 หรือ 02-118-8888 ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ Smile Service Center และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด